Avon proti rakovině prsu – spolupráce s VZP

Ráda bych vás informovala o projektu VZP, do kterého se Avon zapojil.
Projekt organizuje VZP ve spolupráci s Asociaci mamodiagnostiků a jeho
podstata spočívá v tom, ze VZP hradí mamografické vyšetrení ženám v určité věkové skupině (45-69 let a 70-74 let), které na něj za normálnich
okolnosti nemají nárok a musely by si vyšetřeni zaplatit. Ženám v daných
věkových skupinách VZP rozeslala zvací dopis, kde je uvedeno, ze po
vyšetření lékařem dostanou dárek od Avonu. Zvací dopisy se rozesílají ve
třech vlnách. Projekt skončí k 31.12.2007.
Cely princip je tedy založen na tom, ze žena musí přijít do screeningového
centra na vyšetřeni a musí lékaři předložit zvací dopis. Tento dopis je
potom pro lékaře dokladem i podkladem k vyšetřeni zdarma a zároveň k vydání
dárku od Avonu po vyšetřeni. Dárek tedy lze obdržet pouze pokud žena
absolvuje vyšetření v daném screeningovém centru a odevzdá zvací dopis
lékaři. Dárek tedy obdrží ihned v ordinaci.

V ČR je celkem 59 screeningových center, která jsou do projektu zapojena a všichni lékaři byli včas a řádně s touto procedurou seznámeni. Do všech
screeningových center byly dárky navezeny, jejich zásoba je pravidelně
kontrolována. Lékaři dárky vydávají oproti dopisu zcela automaticky a bez
problému.
Vzhledem k tomu, ze projekt je postaven predevsim na peci o zdravi a cilem
je dostat ženy na vyšetřeni, darek od Avonu je chápan jako pozornost a
určitá forma podpory boje proti rakovine prsu.
Věřím, ze svuj cil tento projekt splni.

Magdalena Fialová
PR Senior Team Leader