AVON proti domácímu násilí

v roce 2008 se společnost AVON rozhodla rozšířit své charitativní aktivity. Otvírá citlivé a mimořádně závažné téma domácího násilí páchaného na ženách. I s vaší pomocí chceme nadále zlepšovat postavení žen ve společnosti a podporovat nejen jejich vnější, ale i vnitřní krásu. Zdraví a zdravé sebevědomí je to, co by nemělo chybět žádné ženě. Součástí projektu je i získávání finančních prostředků na podporu konkrétních projektů orientovaných na boj proti domácímu násilí. Speciálení symbol projektu – Náramek odhodlání – zakoupíte u své Avon Lady. Ambasadorky projektu: Daniela Peštová a Adriana Aklenaříková Karembu.

NONSTOP LINKA: 283 892 772, partner projektu ACORUS – www.acorus.cz

Další informace: www.avonprotidomacimunasili.cz